ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

   Събранието на Гражданската инициатива, взе решение да бъде представлявано, в отстояване и постигане на целите си, от избран Инициативен комитет.

   След проведено явно гласуване, с 55 гласа „за“, два „против“ и четири „въздържали“, Събранието реши Инициативният комитет да бъде съставен от пет човека – един председател и членове. 

Бяха направени следните предложения за членове:
1. Николинка Димитрова Иванова
2. Мариана Захариева Кръстева
3. Данаил Димитров Кузманов
4. Николай Петров Русев
5. Иван Бориславов Христов

С 61 гласа „за“, Събранието единодушно гласува състав на ИК и избра Николинка Димитрова Иванова за председател на Инициативният комитет.