Новини

ПРИКАЗКА С ЛОШ КРАЙ 18+

Когато документите говорят

   Имало едно време една очарователна, зелена поляна зад блок 70-ти в ж.к. Младост. Хората, живеещи наблизо, я обичали и често се разхождали по нея и зиме, и лете. Няколко големи блока я пазели в обятията си, а гъстите дървета, растящи по краищата ѝ, допълвали нейната красота. Тя била рядък и застрашен от изчезване вид. Затова се нуждаела от хора, които да я защитят, когато съдбата ѝ била в опасност…

   През ноември 2016 г. се прави първи опит за поставяне на строителните огради. Хора от съседните блокове спонтанно се събират и възпират ограждането. Месеци по-късно, инвеститорът прави нов опит да започне строителната дейност, но отново граждани блокират строежа и дори застават с телата си пред багерите. Гражданската съпротива е сериозна. Медиите отразиха и кадри, в които една жена буквално бе влачена в снега от строителната охрана, тъй като е възпирала поставянето на металните огради. Следват всекидневни протести всяка сутрин и вечер. Протестите редовно посещава и кметът на район Младост, Десислава Иванчева, заедно с общинския съветник Войслав Тодоров и представители на администрацията, изразявайки твърда позиция, че ще направи всичко възможно да се спаси тази зелена площ, защото освен, че тя е една от малкото останали незастроени, има и съмнения, че е незаконно реституирана.

   Всичко това става повод за изготвяне на искова молба до съда, за да се направи преглед на всички процедури по придобиването на земята. Молбата е изготвена съвместно с граждани, юристи от районната администрация, външни консултанти, експерти. В един от последните работни дни на 2016 г. молбата е завършена, внесена в съда и заведена с вх. № 8027076 от 22.12.2016 г.

   Въпреки това на 27.01.2017 г. теренът е ограден и строителните действия започват. Изкопът е направен. Бетоновозът пристига, но заедно с него и представители на община Младост със заповед за спиране на строителните дейности. Всички служители на обекта са заставени да го напуснат незабавно и достъпът им до строителната площадка е забранен. Гражданите доволно отдъхват и отново е жива надеждата, че красивата поляна, представляваща озеленяването на околните блокове, може да бъде спасена. Вече са сигурни, че протестите им не са били безсмислени. Смятат, че този път наистина са избрали достойно свое представителство в лицето на Десислава Иванчева, която ще оправдае гласуваното доверие и ще се бори за това, за което всички жители на квартала бленуват – въздух, зеленина и спокойствие.

   Инвеститорът категорично твърди, че действията му са законни и че няма никаква причина да се откаже от реализирането на своите инвестиционни намерения. На 10.02.2017 г. подава жалба до Административен съд София – град срещу заповедта за спиране. Съдът обаче със свое определение № 1081 от 17.02.2017 г. оставя без разглеждане искането на инвеститора и заповедта на кмета Иванчева остава в сила. Инвеститорът обжалва това определение пред върховния административен съд (ВАС).

   Но още преди да има произнасяне на ВАС, на 20.03.2017 година, кметът на район Младост, Десислава Иванчева, подписва СПОРАЗУМЕНИЕ с инвеститора и сама отменя своята заповед, с която е спряно строителството.

   Заповедта, разрешаваща строителните дейности и самото споразумение са дълбока тайна, стриктно укривана от районната администрация. Явно, че тези документи значително се разминават с декларираните от екипа на Иванчева и самата нея принципи пред различни медии, но най-вече пред жителите на Младост.

   В началото на април, почти две седмици след подписването на споразумението и заповедта, строителството е подновено, а заповедта достига до социалните мрежи, но не благодарение на районната администрация, а на хора, които впоследствие са заклеймени като разколници. И до ден днешен. А те просто не са съгласни с така водената политика на тайни споразумения и оправдания, които особено след публикуването на заповедта бяха в изобилие. Самото споразумение така и не е официално публикувано. На всички призиви то да бъде оповестено, заинтересованите поддръжници отговарят с лични нападки към всеки, дръзнал да повдигне темата.

   Разбира се и още нещо – в резултат на споразумението, Иванчева е оттеглила от съда и исковата молба, която има за цел да се установи дали има нарушения на процедурите по придобиването на тези имоти.

   Социалните мрежи са залети от възмущение и въпроси – „Защо изтеглихте иска от съда?“ Нали това е шансът да се докаже, че теренът е незаконно придобит, тъй като представлява озеленяването на съседните блокове, според регулационните планове? „Защо не защитихте обществения интерес?“, „Защо иззехте функциите на съда?“

   Отговорът на администрацията: „Щяхме да загубим делото, защото нямахме достатъчно доказателства.“, „Ако го бяхме загубили, нямаше да можем отново да заведем такова дело“, „При наличие на нови доказателства, винаги можем да го възобновим.“.

   Последният аргумент е мощно рекламиран, както от пиарът на районната администрация, вече заместник-кмет, така и от самият кмет на район Младост. Но споразумението така и не бива оповестено. А въпросът, защо е изтеглена исковата молба, не получава аргументиран отговор.

   Преди дни на електронната ни поща се получава СПОРАЗУМЕНИЕТО и вместо отговор на въпросите ни, сме шокирани от следният текст:

   Чл. 4. В срок до 3 /три/ работни дни от подписване на настоящото Споразумение Кметът на район Младост при Столична Община се задължава да оттегли подадената пред Софийски Районен Съд искова молба с вх.№8027076/22.12.2016 г. по описа на СРС, както и да оттегли жалбата си срещу Заповед №ДК-10-ЮЗР-07/12.01.2017 г. на Началник на РДНСК Югозападен район, по която жалба е образувано административно дело №1404/1г. по описа на 36 с-в на АССГ и да поиска прекратяване на същото дело, както и да оттегли всички други молби, жалби и сигнали, подадени от район Младост при СО до ДНСК, МВР, Прокуратура на Република България или съответен съд във връзка със собствеността на гореописания урегулиран поземлен имот, издаденото разрешение за строеж и строителството в имота.

   Чл.5. Кметът на район Младост при Столична Община заявява, че след извършени съответни проверки, няма каквито и да било претенции и възражения относно правото на собственост върху урегулирания поземлен имот, описан подробно в буква „А“ от общите положения на настоящото споразумение и извършената за същия реституция, относно издаденото от Главния архитект на Столична община, Разрешение за строеж №134/25.07.2016 г., както и относно строителството /вкл. Строителните книжа/ на предвидената за построяване в гореописания имот Жилищна сграда.

   Срещу това, инвеститора е поел ангажимент да няма претенции от финансово или друго естество към район Младост при СО и в частност към лицето Десислава Иванчева за евентуално претърпени от дружеството вреди и пропуснати ползи, причинени от спирането на строежа.

   След всичко това, за пореден път се потвърждава задкулисието в районната администрация – едно се представя пред гражданите, друго се поема като ангажименти пред инвеститорите. Как ще се повдигнат нови проверки за реституцията, при положение, че е подписано споразумение, според което Иванчева е поела ангажимент да не предявява повече претенции към реституцията на този имот? Защо за този ангажимент не бяха информирани гражданите? До кога Иванчева и нейният екип ще се крият зад същото това гражданство, което предаде и излъга?

2-ри май 2017 година,
Десислава Иванчева:
„Имаме все още съмнения които не сме се отказали, рано или късно можем винаги да подновим това дело…“

12-ти април 2017 година,
Владимир Клисуров:
„Специално бе оставена клауза, че при следващи съмнения за нарушения районът ще се възползва от делегираните му правомощия за проверки и санкции.

20-ти март 2017 година,
Споразумението:
Чл.5. Кметът на район Младост при Столична Община заявява, че след извършени съответни проверки, няма каквито и да било претенции и възражения относно правото на собственост върху урегулирания поземлен имот, описан подробно в буква „А“ от общите положения на настоящото споразумение и извършената за същия реституция, относно издаденото от Главния архитект на Столична община, Разрешение за строеж №134/25.07.2016 г., както и относно строителството /вкл. Строителните книжа/ на предвидената за построяване в гореописания имот Жилищна сграда.

Download the PDF file .

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *