Новини

АПРОПО

Взривоопасна реституция

   Бомба с часовников механизъм е направената реституция на земеделски земи през далечната 1991 година. Основно два закона се занимават със реституцията на имоти – Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, известен като закона Лучников, и Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. И докато първият закон е предимно за градски имоти и фабрики, то вторият, както се разбира и от името, е за земеделски земи. Когато се обсъжда темата с реституцията, е много добре да се прави разлика между тези два закона. Особено от общинските служители!

А сега конкретно.

И още по-конкретно за ситуацията със строежа при блок 70.

   Инвестиционното намерение предвижда да се изгради жилищна сграда, като за това е направено изменение на подробния устройствен план, по предложение на собствениците на земята. Собствеността пък е върху два парцела и е придобита с две отделни решения на поземлени комисии.
   Едното решение е № 9014/67 от 10.07.2000 г. на поземлена комисия при община Витоша, във връзка с подадено заявление № 67 от 09.10.1991 г. за възстановяване правото на собственост на наследниците на Миле Иванов Кутев.
   Второто решение е № 9553/50 от 29.05.2008 г. на Общинска служба „Земеделие“ – Община „Овча Купел“ във връзка със Заявление № 50 от 01.10.1991 г. за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Манол Михайлов Дешов
   Това само за „протокола“. Тук важното е, че става въпрос за земеделски земи, върнати от поземлени комисии, а това връщане се прави по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Какво е необходимо да знаем за този закон – има два основни принципа: първо, земите задължително трябва да са били земеделски при тяхното отчуждаване и второ, което по-важно в този случай, върху тези земи да не е извършвано така нареченото мероприятие. В противен случай тези собственици трябва да бъдат обезщетени, като за това в закона е изписано много – кога, как и с какво.

   Сега можем да преминем към по-общото – има ли извършено мероприятие върху земите в Младост? Категорично ДА. Категорично, днес това не са земеделски земи, които могат да бъдат използвани като такива. Целият комплекс е проектиран още през 1965 година от арх.Томалевски, а след това е изграден. Извършено е комплексно строително мероприятие, което включва изграждане на жилища и планираната инфраструктура към тях, като част от нея е и комплексното озеленяване. Нека си припомним основната концепция на екипа от архитекти и инженери, ръководен от арх. Томалевски – „квартал изграден в паркова среда“.

   През 1988 година, със заповед РД-50-09-224/25.05.1988 г. на главния архитект на София е приет и регулационен план на София. С всичко това, предназначението на тези имоти не може да бъде определено за земеделски нужди и те не подлежат на възстановяване в реалните им граници.

   Дали тази хипотеза, обаче, може да бъде защитена в съда? Може! Стига да има отговорен собственик, с правен интерес. Такъв е бил собственикът на кино център „Бояна“, към чиято собственост са предявени същите реституционни претенции, но вместо да сключва споразумения, той е обжалвал по съдебен път направената реституция. Делата приключват съвсем скоро – през септември 2016 г. с окончателно решение на ВКС, с което съдът е приел, че за кино центъра е извършено комплексно мероприятие и терените не подлежат на възстановяване в реални граници. Решението е №183/01.11.2016 по дело №702/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

   Трябва само да има отговорен собственик с правен интерес, а в случая с „бл.70“ такъв е Общината и в частност районния кмет.

   Апропо – още през декември месец, в искова молба до Софийски районен съд, подадена от район Младост, чрез кмета на район Младост, г-жа Иванчева, точно това твърдение е застъпено, но в последствие тази искова молба е оттеглена от кмета Иванчева, и то по настояване на инвеститора! До ден днешен няма обяснение от районната администрация, как и по какъв начин с това свое действие те са защитили обществения интерес. А въпросът „Защо, г-жо Иванчева, оттеглихте исковата молба?“, задаван многократно от нас, продължава да бъде без отговор. Ние имаме право на този въпрос, защото едно от предизборните обещания на г-жа Иванчева беше свързано именно с имотните реституции, станали причина за редица проблемни строежи.

   И вместо искане за псевдо-референдуми, протести, мораториум или отваряне на ПУП, с което практически ще бъде узаконено направеното до момента, районната администрация може просто да изпълни обещаното:
„Ще преразгледаме всички разрешителни за строеж, ще видим как е извършена реституцията, как са станали продажбите на общинска земя.“ – Д. Иванчева, 2016

P.S. от автора
Посвещава се на Евгени Тодоров, служител на СО – район Младост.

2 Comments

  1. Браво, много хубав анализ…Иванчева да даде обяснения, иначе да си подава оставката…

  2. Да, Браво на Организацията, Присъединявам се ! Имота където се строи Гранд Каньона е на дядо ми, години наред се борих за заменка или плащане, НО коромпираните администратори (общинари) не можах да се преборя .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *