МОТИВИ НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА

Задръстване в Младост
Трафик в Младост
Задръстване в Младост
Трафик в Младост
previous arrow
next arrow

   Планиран в началото на 60-те години, район „Младост“ е оформен в пет микрорайона с около 7 500 жители всеки един от тях. Замислен е от арх. Богдан Томалевски като супермодерен квартал – парк и в него сгради. Защото, както казва арх. Томалевски, „В допир с природата човек става по-добър“. За всеки 15 000 жилища са предвидени 4 училища, 4 детски заведения, 10 супермаркета, 1 поликлиника. „Младост“ бързо става привлекателно място за живот на много млади семейства и през 1988 г. населението на комплекса е 97 000 души, през 2008 г. – 112 000, а днес там вече живеят над 120 000 души.

    Това е далеч над първоначалните разчети, правени преди повече от половин век. Днес има и много повече автомобили от предвидения брой при планирането както на улиците, така и на местата за паркиране. Не достигат училища и детски градини. Инфраструктурата е на предела си. Поради непрекъснатите и безразборни строежи, тротоарите на много места са непроходими, средата е недостъпна за хора в неравностойно положение, за възрастни и трудно подвижни хора, както и за майки с бебешки колички. Улиците, зелените площи и площадките за игра на децата често са завзети от паркирали коли. Увеличаващият се трафик, паркираните автомобили, множеството строежи – всички те генерират огромно количество прах, изгорели газове и други замърсявания. Увеличават се хроничните белодробни заболявания при децата.

   До къде ще стигнем, ако продължим така? Как са защитени правата на всеки един от онези първи 7500 жители на район „Младост“? А на всички тези 120 000 души? Как ще бъдат защитени правата на всеки един новодомец? Правата, разписани в чл. 55 от КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: „Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи“. Правата, гарантирани от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция), част от която е и градската среда.

   Ние, Гражданската инициатива, настояваме в най-кратки срокове да бъдат изработени стандарти и нормативи за район „Младост“, които да гарантират, че за всеки нов обект са осигурени капацитет на инфраструктура, в т.ч. пътна, ВиК, електрозахранване, Интернет, места за паркиране, училища, детски градини, здравно обслужване, градски транспорт, осигурени зелени площи за всеки един жител. Настояваме да при планирането и изграждането на нова инфраструктура, тя да бъде съобразена с нуждите на велосипедите, на хората в неравностойно положение, майки с детски колички. Настояваме също така да се проверява много щателно начина на придобиване на собственост за всеки нов обект, а гражданите да участват в управлението на района, като бъдат подробно информирани и допитвани по проекти касаещи средата им на живот.