Протокол 3 от заседание на комисия за разглеждане на ценови обосновки на участниците в откритата процедура по ЗОП

Download the PDF file .