Гранд Каньон, Новини

ГРАНД КАНЬОН В СЪРЦЕТО НА МЛАДОСТ – ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

КОНГРАЧУЛЕЙШЪНС

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Чл.1, ал.2 – Основните цели на този закон са повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;

Даниела Везиева и изпълнителният директор на "Гаранти-Коза България" ЕАД Осман Ерден 6
Даниела Везиева и изпълнителният директор на "Гаранти-Коза България" ЕАД Осман Ерден 5
Даниела Везиева и изпълнителният директор на "Гаранти-Коза България" ЕАД Осман Ерден 4
Даниела Везиева и изпълнителният директор на "Гаранти-Коза България" ЕАД Осман Ерден3
Даниела Везиева и изпълнителният директор на "Гаранти-Коза България" ЕАД Осман Ерден 2
Даниела Везиева и изпълнителният директор на "Гаранти-Коза България" ЕАД Осман Ерден 1
6
5
4
3
2
1
previous arrow
next arrow

   На 15 юли 2015 година, заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева връчва сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Гаранти-коза България“ ЕАД. На страницата на Министерство на икономиката той е презентиран като проект за изграждане на комплекс със смесено предназначение, съчетаващ в себе си търговска, хотелска част, парк с множество атракционни езера, скейт борд парк и открита детска площадка, наречен „Гранд Каньон София“.
   И не, това не е самоинициатива или решение на заместник-министърката, а е предопределено с Решение № 309 на Министерски съвет на Република България от 8 май 2015 година. С това свое решение МС одобрява проект за меморандум между правителството на Република България и „Гаранти-Коза България” ЕАД за изпълнението на приоритетен инвестиционен проект „Гранд Каньон – София” – гр. София. Проектът е определен като особено важен за икономическото развитие на Република България и от национално значение.
   Трудно е да се прецени кое от проекта е дало основание той да бъде определен като проект с национална значимост – дали множеството атракционни езера, скейт борд парк и откритата детска площадка или приносът на този проект към научните изследвания, иновациите и технологичното развитие на производството и услугите с висока добавена стойност. Може би последното. Защото район Младост със сигурност не попада в групата на райони с висока безработица или слабо развита икономика, имащ нужда от допълнително насърчаване.
   С този меморандум държавата се е ангажирала да предостави съкратени срокове за административно обслужване, индивидуално административно обслужване и институционална подкрепа, а инвеститорът да създаде и поддържа заетост от 240 нови, постоянни работни места, да поддържа инвестицията и икономическа си дейност за срок, не по-малък от 5 години от датата на въвеждане в експлоатация на обекта и да вложи в проекта 120 000 000 лв. (сто и двадесет милиона лева) за нови дълготрайни материални и нематериални активи. Инвеститорът трябва да изпълни проекта „Гранд Каньон – София” не по-късно от 15.01.2018 г., като изгради включените в него хотелска част, шопинг мол, парк със зелени площи, амфитеатър, детска площадка, скейт парк и паркинги.
   Очевидно, няма как в оставащите по-малко от осем месеца, Гранд Каньон да бъде построен и завършен. Няма как да се реализират и обещаните работни места. А още по-малко инвестицията от 120 милиона лева.
   Тя трябва да бъде направена от „Гаранти-Коза България” ЕАД, регистрирано в гр. София 1000, район Триадица, ул. Позитано № 9, вх. Б, ет. 1, офис 2. Едноличен собственик на капитала, обаче е чуждестранното юридическо лице – „ГАРАНТИ-КОЗА ХОЛДИНГ Н.В“ от Нидерландия, наричана по-често Холандия, със столица Амстердам. В Холандия има правна форма B.V. и всички компании под такава регистрация на практика са офшорни. В това няма нищо лошо, по този начин компаниите получават значителна конфиденциалност относно собствеността върху тях. Но да се върнем на „нашето“ Гаранти-Коза България. То е с регистриран капитал от 20 милиона лева, но не в брой и по банкова сметка, а като непарична вноска, под формата на вземания съгласно договори за заем в общ размер, точно на 19 950 000.00 лева. Не с един договор, а постепенно във времето:
      1./ Договор за заем от 07.01.2013г. за сумата 234 096.30лв.,
      2./ Договор за заем от 14.05.2013г. за сумата 5 867 490, 00лв.,
      3./ Договор за заем от 13.06.2013г. за сумата 176 024, 70лв.,
      4./ Договор за заем от 14.08.2013г. за сумата 342 407, 15лв.,
      5./ Договор за заем от 01.09.2013г. за сумата 848 475, 34лв.;
      6./ Договор за заем от 06.01.2014г. за сумата 8 101 805, 40лв.;
      7./ Договор за заем от 02.02.2015г. за сумата 4 379 701, 11лв.
   Всичките с „ГАРАНТИ-КОЗА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ” – Турция.
   И докато по този начин капитализацията на дружеството се увеличава, също постепенно са се увеличили и задълженията на „Гаранти-Коза България” ЕАД по кредити към УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. С договор от 17.05.2013 за 11 960 000 евро и по договор от 17.12.2014 г. за още 1 440 000 евро. Общо 13 400 000 евро, което при фиксиран курс на лев към евро от 1.95583 прави около 26 208 122 лева, срещу които е заложено предприятието като съвкупност.
   В крайна сметка, тези финансови операции и резултати не са наш въпрос. За нас е важно, че ще имаме на разположение национално значим шопинг мол, амфитеатър, детска площадка, скейт парк и множество атракционни езера.
   Важно ни е да знаем също, че до този момент в меморандума не се споменава и дума за строителството на нови жилища, защото Младост и без това вече е достатъчно пренаселен. А пък и не му отива на Министерски съвет изрично и приоритетно да насърчава само един инвеститор за жилищно строителство. Не е нито в духа на Закона за насърчаване на инвестициите, нито в духа на морала. Нали?

Край на четвърта част.

Следва продължение…

Одобреният проект за меморандум от Министерски съвет и Гаранти Коза България ЕАД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *