Гранд Каньон, Новини

ГРАНД КАНЬОН В СЪРЦЕТО НА МЛАДОСТ – ШЕСТА ЧАСТ

ЗАМИТАНЕТО

Главният архитект на София, в интервю пред ДАРИНКА ИЛИЕВА в www.sofia.bg, за проекта „Гранд каньон“ на инвеститора „Гаранти коза“:

„Предоставих на района правомощия да го съгласува, защото проектът е знаков за „Младост“, а
г-жа Десислава Иванчева спечели изборите със заявка „против застрояването“. Бях избран за Главен архитект на София с концепция, в която един от акцентите беше активната комуникация с районните кметове.

Така и работя. Когато има знакови обекти на тяхната територия, смятам за задължително да поискам мнението им, защото са пряко избрани от хората. „Гранд каньон“ беше разгледан от районния експертен съвет на „Младост“ и той е приел проекта. Но г-жа Иванчева не подписа протокола. Проектът се върна при нас, съгласуван от районния архитект, но без подпис на кмета. Написах писмо до г-жа Иванчева, защото става дума за инвеститор клас А и сроковете са много кратки. Поисках тя да даде становище до 3 дни. Тя обаче отново не го направи. Пак я помолих да се произнесе и въпреки, че пое ангажимент, не го направи. Предоставих права на районната администрация да откаже или да издаде разрешение и районният архитект го е подписал“

   Какви точно са принципите в работата на арх. Здравков вероятно също може да се дискутира дълго, но по-важното, е че до този момент никой не е опровергал това негово изказване. Още по-малко с документи.
   На 23.12.2016 година, със заповед на главният архитект на София, са предоставени пълномощия на главния архитект на район Младост да одобри или да откаже да одобри, да издаде или да откаже да издаде разрешение за строеж.
   Или – или.
   Но за да прехвърли това свое право за издаване на Разрешително за строеж, на главният архитект му е необходимо и решение на Столичен общински съвет (СОС). Така пише в закона за устройство на територията (ЗУТ). А такова решение на СОС няма. Поради тази причина приложимо е само първото условие – да одобри или да откаже да одобри. „Или“!
   На 02.02.2017 година в сградата на район Младост се провежда РЕСУТ – районен експертен съвет по устройство на територията. Този съвет няма задължителен характер, тъй като проектната документация е придружена от доклад за съответствие и поради това решенията имат само пожелателен характер. Факт.
   Факт е обаче, че съставът на този РЕСУТ и неговото насрочване с дневен ред са определени със заповед на районния кмет само ден преди това – на 01.02.2017 година. РЕСУТ от днес за утре! По такъв важен за район Младост проект! В този кратък срок, по-малко от 24 часа, експертите е трябвало да се запознаят с проекта, предоставен от главният архитект на София, още на 13-ти януари. А документацията е в 167 класьора.
   РЕСУТ протича не според първоначално обявения дневен ред. Точка първа е за представяне на проекта, но по време на заседанието, точката е променена и се предлага гласуване – членовете на РЕСУТ да съгласуват проекта.
   В районната администрация постъпват няколко становища, един от експертите дори отказва да подпише протокола, а районният кмет не го съгласува. Въпреки, че протокола вече е променен, точката е само предложение до главния архитект на район Младост да съгласува проекта. Това обаче не променя аргументите от становищата на експертите.
   В становищата от членове на РЕСУТ, които са депозирани в деловодството на СО Район Младост, се казва:
1.В протокола от РЕСУТ не са отразени негативните становища от членове на РЕСУТ.
2.Представеното писмо от МОСВ с Решение № СО-162-ПР/2015 г. е за УПИ I -239.242.668.6153.6137, кв. 2, м. Младост 3, гр. София. Разглежданият идеен проект се намира в УПИ III-6137, 6153 за озеленяване, магазини, КОО и офиси“, кв.2, м. Младост 3“, гр. София.
3.Представената информация по част „ПЪТНА – ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО“ не е съгласувана в отдел „Пътна полиция” при СДВР, гр. София и няма издадено положително становище.
4.Според арх. Румен Русев, представените входни и изходни връзки на обекта с прилежащата уличната мрежа ще затруднят движението в квартал Младост 3-та част и особено в кръстовищата на ул. „Филип Аврамов“ и бул. „Александър Малинов“, както и кръстовището на бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Александър Малинов“. Представените изчисления за пропускателната способност на тези кръстовища е правено на база изследвания през 2010 г.
5.Проектираната (по ПУП) еднопосочна улица с широчина 5 м. (и тротоари с широчина 1.5 и 1 м.) между сградата и съществуващия магазин „Кауфланд“ е незаконосъобразна, независимо, че въпросният ПУП е одобрен и влязъл в сила в миналото. На РЕСУТ е представен нов ПУП за изменение на регулацията с допълнителен подход откъм ул. „Филип Аврамов“, но няма индикация този план да е одобрен и влязъл в сила, а и не предвижда коригиране на широчината на въпросната еднопосочна улица. Наложително е процедурата по изготвяне и одобряване на законосъобразен ПУП да предхожда проекта, а не да го следва.
6.Проектът не предвижда достатъчно паркоместа. Изрично е посочено и в писмото с препоръките от ОЕСУТ, че двойното паркиране не е приемливо. Предвиждане на паркоместа в съседен имот не е подкрепено с одобрена документация, която да гарантира, че този вариант е законосъобразен и че инвеститорът е ангажиран с изграждането на тези паркоместа в съседство.
7.Не е представено оригинално становище от РИОСВ дали е необходима ОВОС или не. Предоставеното такова не е оригинален документ, съдържа фактическа грешка – номера на УПИ. От приложения към доклада документ не става ясно дали става въпрос за УПИ I или за УПИ III, а касае хибрид между двата УПИ.

   Всичко това звучи съвсем сериозно и основателно. Казано е от експерти. Дори арх. Румен Русев вече е заместник кмет на район Младост.
   От документите, с които разполагаме, не става ясно дали тези становища са приложени към протокола от РЕСУТ, какви мерки са взети по тях, от кого и кога. За нас е странен и отказа на районният кмет да информира мотивирано главния архитект на София, за позицията си по този проект и то въпреки неговото писмо и допълнителна покана.

Край на шеста част.

Следва продължение…

Становища РЕСУТ: 
От арх.Румен Русев
От инж. Александър Димитров

One Comment

  1. Малее, нещата май отиват на прокурор?? Само да се смени Цацаров, защото иначе всичко ще бъде заметено след тлъста взятка в неговия джеб от дебеловратия инвеститор…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *